In Twente is SROI continu in ontwikkeling

Andy Paulus Adviseur Werk/ SROI Coƶrdinator van het Werkplein Twente

In Twente zijn grote stappen gemaakt met SROI invulling door Sociale Inkoop. Opdrachtnemers mogen bij geselecteerde sociale ondernemingen diensten en producten afnemen. De factuurwaarde (ex BTW) telt 100% mee voor de SROI invulling.  Het register van de Code Sociale Ondernemingen wordt als leidraad gebruikt. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. Ook de leden van van Social Enterprise NL worden erkend en tellen voor 50% mee voor de SROI invulling.

“Voor ons is SROI geslaagd wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever zelf de toegevoegde waarde van SROI gaan zien. Ik ben van mening dat alle deelnemers er positief in staan!” Aan het woord is Andy Paulus, Adviseur Werk/ SROI Coördinator van het Werkplein Twente. “Het is een opgave die we samen moeten realiseren. Dat betekent dat het van beide kanten creativiteit eist en op zijn tijd een flexibele houding. SROI is niet bedoeld als een zwaard van Damocles maar moet partijen laten nadenken over sociaal ondernemen en het daarmee teruggeven aan de maatschappij. Daar zijn inmiddels  tot mijn vreugde veel voorbeelden van.” 

WIZZR zorgt er ook in Twente voor dat er grip is op de contracten en de voortgang van het invullen van de verplichtingen. “Zonder WIZZR is het volgen van gemiddeld 150 lopende contracten per coördinator stukken minder effectief. Het is een eenvoudig te bedienen systeem dat door onze opdrachtnemers enorm gewaardeerd wordt. Behaalde resultaten zijn eenvoudig inzichtelijk te maken en er staat altijd een helpdesk voor je klaar wanneer je er onverhoopt zelf niet uitkomt.” Dat WIZZR hierin een rol heeft verworven blijkt. “Veel opdrachtnemers nemen inmiddels uit eigen beweging contact op wanneer ze een gegunde aanbesteding niet in WIZZR zien staan. Door ervaring weten de meesten inmiddels feilloos hoe ze invulling kunnen doen op een opdracht en hoe ze dit in WIZZR moeten verwerken.”

Andy Paulus hoopt dat we als BV Nederland steeds meer de samenwerking op gaan zoeken en de werkwijze uniformeren. In Overijssel en Gelderland heeft dat inmiddels geleid tot het ondertekenen van een Convenant in oktober 2019. Hiermee hebben deelnemende gemeenten aangegeven hetzelfde SROI beleid te willen gaan voeren. “Samenwerking tussen overheid en opdrachtnemers zal in de toekomst zorgen voor meer mooie projecten. Ondernemers komen met prachtige initiatieven om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt verder te helpen. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen.”

SROI is in Twente/ Overijssel continu in ontwikkeling. De marktbeweging vraagt daar ook om. Andy Paulus: “Wij proberen hierin zo flexibel mogelijk te zijn door nieuwe mogelijkheden van sociale inkoop toe te voegen of de waarde van onze bouwblokken aan te passen. Onze uitdaging blijft om SROI breed te laten landen binnen onze interne organisatie en bij onze opdrachtnemers. Er valt nog winst te behalen.”

 
 
Foto: bestuurders uit Overijssel en Gelderland tijdens het ondertekenen van het Convenant op 2 oktober 2019

In Twente is SROI continu in ontwikkeling
24.02.2023 ISO 27001 certificering WIZZR

We zijn verheugd aan te kondigen dat WIZZR het ISO 27001 certificaat heeft behaald. Door het behalen van deze certificering tonen we aan te voldoen aan de internationaal erkende normen voor informatiebeveiliging. Het behalen van de certificering is een

Lees verder
24.02.2023