Social Return

Met deze nieuwe module helpen wij gemeenten de volgende stap in het kader van monitoren van de MVOI doelstellingen te realiseren. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), ook wel duurzaam inkopen, betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. 

Het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal MVI uitwerkingen en handreikingen gedaan. Op de website van PIANOo wordt ook uiteengezet hoe vanuit projecten een effectieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) geleverd kan worden. Met WIZZR_duurzaamheid is er grip op doelstellingen!
 

WIZZR Duurzaamheid Thema’s

  • Zero Emissie
  • Circulair/ materialen
  • Energie(transitie)

In de voor WIZZR gebruikers, vertrouwde werkomgeving wordt inzichtelijk gemaakt welke contractafspraken er zijn gemaakt m.b.t. emissie. De voortgang van deze afspraken en realisatie wordt gemonitord en gerapporteerd aan opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierdoor zij alle betrokkenen nog beter in staat tijdig bij te sturen en hun contract afspraken te realiseren.

Devices
G4
€ 930,- per maand Implementatie (eenmalig) - € 4.750,-
G40
€ 630,- per maand Implementatie (eenmalig) - € 3.250,-
Sublicentie
€ 55,- maand * Enkel i.c.m. G4 of G40 licentie