Social Return

Met de aangekondigde wetswijziging van het inburgeringsstelsel komt de verantwoordelijkheid en regie weer terug naar de gemeente. Dit vraagt om regie en inzicht, waarbij iedere betrokkene zich verantwoordt in een centraal beschikbare monitor. Hierbij dient de data, veilig te worden uitgewisseld met het landelijke zaaksysteem en DUO.

Zowel inkopers, management, klantmanagers en andere verantwoordelijken kunnen veilig inloggen in een eigen WIZZR_inburgeringomgeving. Vanuit specifiek toegekende taken en bevoegdheden. Als opdrachtgever is monitoren, regie voeren, direct agenda’s beheren van je opdrachtnemers mogelijk, om bijvoorbeeld intakes te plannen of andere contactmomenten vast te leggen en op te vragen. De uitvoerende kant, aanbieders van taal en inburgeringstrajecten hebben toegang in de WIZZR_inburgering om verantwoording, voortgang en presentie of aanvraag van examens en behaalde resultaten in te voeren.

Download onze Flyer (PDF/ 1,1 MB)  of maak een afspraak voor meer informatie!

 

Devices
G4
€ 875,- per maand Implementatie (eenmalig) - € 4.500,-
G40
€ 575,- per maand Implementatie (eenmalig) - € 2.950,-
Sublicentie
€ 50,- maand * Enkel i.c.m. G4 of G40 licentie