Disclaimer

De informatie op onze website is met alle mogelijk zorg en aandacht geplaatst. De informatie op onze website bieden we met het in deze Disclaimer genoemde voorbehoud aan u aan. Mocht u na aanleiding van deze Disclaimer vragen hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij WIZZR of bij de auteur cq fotograaf wanneer WIZZR toestemming heeft gekregen materiaal van een derde partij op onze website te mogen gebruiken.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website worden genoemd geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen. WIZZR streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. WIZZR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.