WIZZR ontvangt het PSO 30+ certificaat!

WIZZR_duurzaamheid

Met deze module helpen wij gemeenten de volgende stap in het kader van monitoren van de MVOI doelstellingen te realiseren. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), ook wel duurzaam inkopen, betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. 

Het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal MVI uitwerkingen en handreikingen gedaan. Op de website van PIANOo wordt uiteengezet hoe vanuit projecten een effectieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) geleverd kan worden. Met WIZZR_duurzaamheid is er grip op doelstellingen!
 

De module WIZZR_duurzaamheid gebruikt de volgende thema's:

 • Zero Emissie
 • Circulair/ materialen
 • Energie(transitie)


In de vertrouwde WIZZR werkomgeving wordt inzichtelijk gemaakt welke contractafspraken er zijn gemaakt m.b.t. emissie. De voortgang en realisatie van deze afspraken wordt gemonitord en gerapporteerd aan opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierdoor zij alle betrokkenen nog beter in staat tijdig bij te sturen en hun contract afspraken te realiseren.

Slim matchen
Overwaarde blijft behouden
Actuele cijfers en prognoses
WIZZR facturen tellen 100% mee als SR waarde
De voordelen
 • Opdrachtgevers hanteren verschillende rekenmethodes. WIZZR helpt u slim te matchen waarmee u het optimale rendement uit uw sociale kapitaal behaalt
 • Overwaarde blijft voor  toekomstige contracten  behouden
 • Up-to-date inzage en daarmee "grip" op financiële SR verplichtingen
 • Beter in beeld krijgen van de (verborgen) maatschappelijke waarde (van personeel, tot sociale inkopen & MVO projecten) van de organisatie en die optimaal kunnen uitnutten
 • Mogelijkheid tot het opvoeren van contracten van opdrachtgevers zonder WIZZR licentie
 • WIZZR_zakelijk geeft heldere rapportages voor uw sociale of financiële jaarverslag.
 • WIZZR stelt u in staat om data beschikbaar te stellen aan uw duurzaamheidsrapportage (ESG’s)
 • WIZZR is PSO30+ gecertificeerd. Facturen van WIZZR volledig kunnen worden gebruikt voor de SR verantwoording. 


Meer weten?

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees het hier.